Onderhoud

Het lijkt zo te zijn dat met name algen- ontwikkeling  een negatieve invloed op de levensduur van het dak heeft. Zeker wanneer algen een gesloten laag vormen. Een geringe investering in preventief onderhoud betaalt zich terug in de vorm van een  levensduurverlenging van het rieten dak.

Is een dak al behoorlijk zwaar bealgd moet het dak schoongemaakt worden. Dit kan met een drijf bord, dan wordt het dak na geklopt en schoon geveegd. Heeft het riet onder het alg of mos al geleden dan kan het beste een laagje afgeschoren worden met een heggenschaar. Dit gebeurt heel voorzichtig en er wordt zo weinig mogelijk van het dak afgeschoren.

Nadat het dak is schoongemaakt kan het bij droog weer nog gespoten worden met een algen en mos bestrijdingsmiddel.

Kilgoten en dakkapellen zijn meestal vlakker dan de rest van het dak en slijten daardoor sneller. Door ze op tijd bij te laten bijstoppen voorkomt u inwatering.

Schade aan het rieten dak kan veroorzaakt worden door wind, waardoor het riet opgewaaid kan worden en er lekkage kan gaan optreden. Ook vogels kunnen nogal wat schade aanrichten aan het rieten dak. Door steeds riet uit het dak te trekken raakt het los en wordt het steeds makkelijker om het losse riet eruit te trekken, met als gevolg dat de schade steeds groter wordt.

Wanneer storm- of vogel schade optreedt zijn hier in eerste instantie zelden grote bedragen mee gemoeid. Laat men dit na, dan gaat het op die plaats inwateren en is men na verloop van tijd een veelvoud van het originele reparatiebedrag kwijt.

 Tijdig onderhoud en reparatie zal de levensduur van het rieten dak aanzienlijk verlengen.